Er wordt steeds meer bezuinigd op overheidssubsidies. Veel organisaties zijn daarom op zoek naar alternatieve financiering zoals sponsoring, bijdragen van fondsen, donaties van particulieren en crowdfunding.

Ik heb veel ervaring met het benaderen van fondsen, bedrijven en overheden. Ik sta ingeschreven in het Nederlands Register van erkende fondsenwervers en ben medeauteur van de publicatie “Fun of Fundraising”.

Ik doe de fondsenwerving van het Bevrijdingsfestival Drenthe en een aantal musea. Vaak werk ik volgens het principe No Cure No pay.

Ik bied op dit terrein de volgende diensten aan:

Advisering
Begeleiding van fondsenwervende activiteiten.
Schrijven van aanvragen
Uitvoering van fondsenwervende acties.

Heeft u vragen of interesse gekregen?

Aarzel niet om contact met mij op te nemen