Wie eenmaal het burgemeestersambt bekleed heeft, behoudt in het dagelijks leven de titel van burgemeester. In algemene zin betekent deze zegswijze dat wie eenmaal een goede of slechte naam heeft deze doorgaans zal behouden.

Het Stadhuis van Zwolle is gevestigd aan het Grote Kerkplein. Het pand bestaat uit twee delen:

een oud gedeelte uit de 15de eeuw (ingrijpend gemoderniseerd in 1821) en een modern gedeelte opgeleverd in 1975.

 

Schepenzaal

De oude hal en de Schepenzaal herinneren aan het oorspronkelijke Zwolse Raadhuis dat tussen 1447 en 1450 werd gebouwd op de plaats van een ouder raadhuis. Dit fraaie raadhuis is gebouwd door Meester Bartolomeus met hulp van de bouwmeesters Berend van Covelenz en Arnt van Calcar.

In de Schepenzaal werd eeuwen lang het bestuur van de stad gevoerd. De schepenen en de leden van de vroedschap (de gemeenteraad zouden we nu zeggen) vergaderden op deze plek.

Zo nu en dan verzamelden de Ridderschap of de Steden van Overijssel zich in de Schepenzaal.

Voor de Franse Revolutie werd hier ook recht gesproken en is er menig vonnis op deze plek uitgesproken. Aan de lopend band werden er lijfstraffen uitgedeeld, maar soms werden er ook zwaardere vonnissen uitgesproken. De beulszwaarden, in de kast aan de raamzijde in de westelijke muur getuigen nog van de onthoofdingen, die voltrokken zijn.

Terechtstellingen geschiedden op de Grote Markt, waar het schavot werd opgebouwd.

Het gebouwencomplex is in 1821 ingrijpend gemoderniseerd. Veel van het oude Stadhuis , zoals de Raadstoren en het Stadswijnhuis is toen gesloopt.

De oorspronkelijke Schepenzaal wordt nu gebruikt als trouwzaal.

 

Nieuwbouw

Vanaf eind 19de eeuw werd gesproken over een nieuw gemeentehuis, aangezien het oude te klein werd. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werden deze plannen concreet en maakte architect J.J. Konijnenburg een ontwerp. Het oorspronkelijk plan werd verworpen na massale kritiek van de bevolking. Hierbij zou een rijtje huizen moeten worden gesloopt. In amper zes weken heeft Konijnenburg zijn ontwerpen aangepast en hierna heeft zijn voorstel het wel gehaald.

Het nieuwe gemeentehuis is in 1975 opgeleverd.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd het pand opnieuw te klein voor zijn functie.

Veel ambtenaren zijn daarom verhuisd naar het nieuwe Stadskantoor aan het Lübeckplein in de nieuwe wijk Hanzeland.