DIE GAON NAOR DE BLEEKNÖZENSKOELE.

Daarmee bedoelt een Zwollenaar de school voor speciaal onderwijs de Ambelt in Herfte-Veldhoek.
De oprichting van deze school was een initiatief van de Zwolsche Vereeniging tot Bestrijding van
Tuberculose.

TBC
In de 19de , begin 20e eeuw was tuberculose – ook wel de witte pest genoemd- heer en meester in de
wereld. Deze dodelijke infectieziekte eiste vele duizenden levens en voor een tbc lijder zag de
toekomst er destijds somber en donker uit. Op 24 maart 1882 ontstond er voor de tbc-lijders hoop
op genezing. De Duitse medicus Robert Koch ontdekte toen de bacterie, die de oorzaak was van
zoveel ellende. In veel steden ontstonden al snel maatschappelijke bewegingen om de ziekte aan te
pakken.

Zo ook in Zwolle waar in 1907 de Zwolsche Vereeniging tot bestrijding van de Tuberculose werd
opgericht. Deze vereniging had in 1922 naast landgoed de Ambelt een Dagsanatorium voor de
behandeling van tbc-patiënten ingericht.
Na verwerving van het landgoed in 1928 werd het landhuis verbouwd tot een “buitenschool” voor
onderwijs aan met tbc besmette kinderen. Op 15 juni 1932 werd de nieuwe school in gebruik
genomen. Men ging er toen van uit dat frisse buitenlucht heilzaam was voor tbc-patiënten.
Daarom werden de lessen , ook ’s winters, bij voorkeur in de open lucht gegeven.
De Ambelt richtte zich vooral op kinderen uit de sociaal zwakkere milieus.

Speciaal onderwijs
Tegenwoordig is de Ambelt nog steeds een school voor speciaal onderwijs. De school is in een kleine
honderd jaar uitgegroeid van een buitenschool voor kinderen met tbc tot een vooraanstaand
orthopedagogisch centrum in Nederland waar kinderen van 3 tot 20 jaar met verschillende
ontwikkelingsstoornissen terecht kunnen. Het aantal leerlingen groeide van enkele tientallen in het
begin tot meer dan 1500 nu.

De onderwijswetgeving is in ruim honderd jaar sterk veranderd. Steeds waren er weer nieuwe
wetten, waardoor de organisatie van de Ambelt moest worden aangepast.
Ondanks al deze veranderingen is de basisfilosofie van de Ambelt hetzelfde gebleven.
Namelijk een stekkie maken voor een kind, waar het zich veilig voelt en waar we het samen kunnen
laten groeien tot iemand die een goed plekje kan vinden in de buitenwereld. Kortom het kind moet
centraal staan bij de Ambelt