Dit zegt een Zwollenaar geïrriteerd tegen iemand die hem opjaagt. Gevoelsmatig ligt Zwolle aan de IJssel, maar feitelijk ligt de stad er met zijn rug naar toe. Woningbouw of bedrijfsterreinen hebben er – anders dan in Olst of Deventer- nooit een kans gekregen. Daardoor  is de groene zone tussen de IJssel  en de stad een geliefd recreatiegebied geworden. Iedere seconde glijdt 2200 kubieke meter water langs Zwolle, over een breedte van maximaal 147 meter en een waterpeil van gemiddeld 47 centimeter boven Nieuw Amsterdams peil De kalme IJssel meandert van de Rijn naar het IJsselmeer.

 

Verrassend landschap

De IJssel staat volgens de ANWB-  reisgids Hanzesteden aan de IJssel niet bekend als een toeristische topper. Een tamme rivier is een vrij eentonig landschap, 127 km lang met een gemiddeld verval van zes centimeter per kilometer en duizenden kribben om te voorkomen dat het stromend water de bedding verlegt. Aan weerszijden liggen  bandijken. Het land tussen de steden en dorpen is overwegend weiland, met hier en daar een akker. In dit landschap, waar de natuur verrast met afwisselende flora en fauna heeft een bewogen geschiedenis wel duidelijk haar sporen nagelaten in de vorm van kerken ,nederzettingen en landgoederen. De IJssel is een relatief jonge rivier. De Maas en de Rijn  stromen al miljoenen jaren  door ons land en zijn ouder dan Nederland. Maar de IJssel was er nog niet in de Romeinse tijd. De IJssel is  dan ook nog maar 1500 jaar jong. De Oude IJssel, de Berkel en de Vecht zijn ouder.

 

Oude naam

Een oude naam van de IJssel is Isala, wat net als Salland is afgeleid van de Saliërs, een stammenverbond van Germanen in het IJsseldal. Overijssel is vernoemd naar de IJssel en plaatste in 1948 een symbolische weergave van de rivier in de provincievlag. Hoewel de naam steeds vaker met dubbel-s werd geschreven, hanteerde de gemeente Deventer lang de traditionele schrijfwijze met één s. Reden hiervoor was  dat in de archieven de rivier steeds IJsel werd genoemd. In 1991 besloot Deventer echter toe te geven aan het feit dat spelling levend is en de meeste mensen niet IJsel, maar IJssel schrijven. In verband met de klimaatverandering is in de afgelopen jaren de capaciteit van de IJssel vergroot door het graven van nevengeulen.(project Ruimte voor de rivier).

 

 

Girbe Buist