Als je de pee in hebt vind je iets erg vervelend en baal je er flink van. De pee staat voor de pest (net zoals de k voor kanker ) De pest is een infectieziekte, die van de 14de tot en met de 19de eeuw in Europa veelvuldig voorkwam en enorm veel slachtoffers maakte. De ziekte wordt veroorzaakt door de pestbacil. Men schat dat door de Zwarte Dood van 1347-1351 een derde van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen het leven liet. De uitbraak van de Zwarte Dood in de 14de eeuw had een dramatisch effect op de Europese bevolking en ontwrichtte de maatschappij. Velen dachten dat de ziekte een straf van God was. Omdat niemand wist waar de Zwarte dood vandaan kwam, kregen minderheden als Joden, bedelaars en mensen met lepra de schuld. Zij zouden waterbronnen vergiftigd hebben  of op andere manier besmetting veroorzaken.

Pesthuizen

Oorspronkelijk werden lijders aan de pest geïsoleerd in hun eigen woning. Ze mochten alleen naar buiten als ze een witte vlag of stok droegen, zodat ze herkenbaar waren.

Later vond men het beter om de pestlijders samen te brengen in aparte gebouwen buiten de stadsmuren en ontstonden de eerste pesthuizen.

Dat waren huizen waar lijders aan pest en andere besmettelijke ziektes naar toe werden gezonden. Zodat ze konden worden afgezonderd van de rest van de stadsbewoners.

Het pesthuis was een voorloper van het ziekenhuis, maar door de slechte hygiëne en verzorging werden de patiënten meestal eerder slechter dan beter.

De meeste pesthuizen in Nederland en Vlaanderen werden in de 16de en 17de eeuw gebouwd. Na de laatste pestepidemieën  in Europa eind 17de eeuw verloren de pesthuizen hun functie.

Zwolse pesthuis

Pestengasthuis is de naam van het voormalig gasthuis dat oorspronkelijk aan de buitenkant van de stadsmuur van Zwolle stond.

Dit Zwolse pesthuis is rond 1450 gebouwd en bood onderdak aan Zwollenaren, die aan de pest leden.

Doordat de stadsmuur van Zwolle door groei van de stad werd verplaatst ligt het Pestengasthuis tegenwoordig binnen de stadmuur.

Nadat de pestepidemie uitgeraasd was, heeft het gasthuis dienst gedaan als hospitaal voor soldaten en als gildehuis voor het weversgilde. Het pleintje voor het gebouw draagt nog steeds de naam Weversgildeplein.

Na nog diverse andere functies te hebben gehad, is in het Pestengasthuis nu een restaurant gevestigd.

 

Girbe Buist