Toen de Turfmarkt nog een open vlakte was is hier heel wat afgevoetbald Als je nu een oude Zwollenaar en voetballiefhebber spreekt dan hoor je nog wel eens:” Vrogger gungen w’j metsen op de Törfmarkt.” Het waren niet alleen voetbalverenigingen als ZAC en Zwolsche Boys, die op de Turfmarkt voetbalden. Ook door jongens uit de aangrenzende buurten werd menig balletje getrapt. Dat gebeurde op laarzen, op klompen, op gympen of op oude schoenen. Op de website Zwolle in Beeld wordt beschreven hoe dat in zijn werk ging.

Poten

Eerst werd er gepoot. Dat was de manier om de spelers van je team te kiezen. Het poten werd meestal gedaan door twee van de beste spelers uit de buurt, die om en om een voet in elkaars richting zetten en waarvan degene, die de laatste voet plaatste, dan mocht beginnen met het kiezen van zijn team. Na het poten werden de doelen met een paar stevige stappen afgemeten en uitgezet. Als doelpaal dienden twee jassen van de spelers .Bij slecht weer waren zaten de jonge voetballers na afloop onder de modder. Iets waar de moeders niet bepaald blij van werden.

Turfmarkt

De Turfmarkt is in 1848 ontstaan uit de wens om de Zwolse economie op te krikken. Zwolle verkeerde in die jaren in zwaar economisch weer en het aantal werkelozen steeg snel.

Gezien de vele turfschepen, die naar Zwolle voeren om te laden en te lossen, werd de wens groter en groter om de lokale economie hiervan te laten profiteren. Besloten werd een terrein bij de Schoenkuiperbrug, gunstig gelegen bij de nieuwe Vecht geschikt te maken voor het laden en lossen van turf, destijds de belangrijkste brandstof. Gehoopt werd dat Zwolle zich zou ontwikkelen tot een belangrijke stapelplaats van het “bruine goud”. Die hoop is nooit uitgekomen. Het loze plein werd een plaats, die gebruikt werd voor allerlei andere activiteiten.

Sportverenigingen zagen het als een mooie oefenlocatie. De stedelijke schutterij vond er de ruimte om te exerceren. Ook werden er volksfeesten, kermissen en circussen gehouden.

De watertoren, die nu het plein domineert kwam er in 1892.

Girbe Buist