Met deze uitdrukking geeft een Zwollenaar aan dat hij nog genoeg geld heeft. De meest bekende gevelsteen in Zwolle is waarschijnlijk die van ’t Untien (het hondje), die is ingemetseld in het pand aan de Grote Markt 15 , waarin nu de FEBO zit. De naam van het huis, waarin de steen van het hondje in de buitenmuur is ingemetseld is tevens Het Hondje.

Gevelsteen

Men gebruikte vroeger geen huisnummering. En omdat  niet iedereen kon lezen en schrijven, werd de naam van een huis vaak in een afbeelding weergegeven. Het huis was zo beter vindbaar voor vreemdelingen.

Volgens Weblog Zwolle kwam de naam van het huis al in 1665 in een archiefstuk voor en is het jaartal 1669  aan de steen toegevoegd toen de toren van de Grote Kerk instortte. Op maandag 7 juli 1669 werd de Sint-Michaëlstoren namelijk door de bliksem getroffen. Hierbij werd de torenspits tot op het muurwerk door brand verwoest. Volgens de legende moet daarbij een hondje in de vlammen zijn omgekomen. Een andere versie van de legende wil dat het hondje dertien jaar later bij het omver halen van de toren onder het vallend puin kwam en werd gedood. Ook wordt gemeld dat dit beestje, het er toch levend van afbracht.

In de 16de eeuw stond het pand ’t untien bekend als de Kuip. Vlak bij dit gebouw stonden het Vleeshuis en de Stadswaag. De boter werd in kuipen verpakt. En in het Vleeshuis werd gecontroleerd wat voor (gezouten) vlees men in de kuip had. De kuiper had hierdoor een goed bestaan.

Brand

Toen de koopman Cavaljé in 1851 in dit pand een tabakszaak opende verdween de gevelsteen van de voorgevel naar de zijgevel. Op de voorgevel plaatste hij een bord met “tabak”.

In 1915 werd de sigarenzaak “Kreno” gesloten  en kwam er een schoenmakerij in het gebouw.

In 1968 kwam het pand in het bezit van de familie Van Beek en jarenlang werden er lederwaren verkocht.

Febo snacks vestigde zich in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw in het pand.

Ook het hondje in de gevelsteen moest het vuur trotseren, want in de nacht van 26 en 27 december 1998 werd het eeuwenoude pand door brand verwoest.

Na de brand is het huis herbouwd en is de bewaard gebleven steen met ’t untien teruggeplaatst met als extra vermelding “Reno 2000” (hersteld in het jaar 2000).

 

Girbe Buist