Een barbier of kapper was in de Middeleeuwen ook chirurgijn. Naast zijn knip- en scheerwerk bekeek hij ook wonden en deed er doekjes om voor het bloeden. Als hij de wond later nog eens wilde bekijken, deed hij die uit de doeken. Een doekje voor het bloeden is nu een gezegde of een gift als vergoeding bij een vervelende gebeurtenis. Iets uit de doeken doen wil zeggen dat iets uitgelegd wordt. Als een barbier /chirurgijn dacht dat een patiënt te veel ongezond bloed had nam hij bloed af. Dat deed hij door een aderlating uit te voeren, waarbij hij vaak een scherp mesje, een zogenaamde vlijm gebruikte.

 

Kapperspaal

De kapperspaal of kappersstok herinnert nog aan deze praktijk. Dit is een type uithangbord dat kappers en barbiers gebruiken om hun kapperszaak kenbaar te maken aan het publiek.

Het traditionele symbool is een staf of paal met een spiraal van rode en witte strepen. De paal kan stilstaan , maar men vindt ze tegenwoordig vaak draaiend met behulp van een elektromotor.

De oorsprong van de rood en witte gekleurde kapperspaal ligt bij de praktijk van het aderlaten . De paal symboliseert het bloederige verband dat na het aderlaten te drogen werd gehangen, waarbij het door de wind in elkaar verstrengeld raakte.

Bij barbiersalon Bakkes aan de Sassenstraat 50 kan men nog zo’n kapperspaal bewonderen.

Kapperszaak van der Worp

Voorheen zat kapperszaak van de Worp in dit pand dat is gebouwd tussen 1400 en 1500. Deze kapsalon was 43 jaar lang een begrip in hartje Zwolle. Bijna alle burgemeesters van Zwolle kwamen hier om zich te laten knippen. Gert en Ans van der Worp deden het werk met hun tweeën zonder personeel. Zo werden zij heel vertrouwd met hun klanten. Bovendien kenden de meeste klanten elkaar ook. De kapsalon vervulde in die tijd dan ook een belangrijke sociale functie en was soms net een clubhuis.

In 2019 is de boel verkocht en vestigde Eric van den Brandt uit Emmen zijn bedrijf Bakkes in het pand van van der Worp .

Een bezoek aan barbier Bakkes is een beleving, waarin mannen zich laten verzorgen in een stijlvolle, klassieke omgeving. Het werk bestaat uit authentiek scheren, baard trimmen en knippen, zowel klassiek als volgens de laatste trends.

 

Girbe Buist