De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een aantal nieuwe woorden in onze taal. Een mooi voorbeeld daarvan is eenheidsworst dat in 1916 geïntroduceerd werd in het Nederlands. Tegenwoordig betekent dit “veel van hetzelfde”. Oorspronkelijk verwijst het letterlijk naar worst met een samenstelling (en prijs),die door de regering was vastgesteld. De verplichte eenheidsworst was één van de overheidsmaatregelen om verspilling van de schaarse grondstoffen tegen te gaan. Van de slagers werd verwacht dat zij hun verschillende soorten vlees niet meer apart verkochten, maar tot worst verwerkten. Hierdoor kreeg iedereen dezelfde goedkope eenheidsworst, die bekend stond om zijn slechte kwaliteit. De eenheidsworst kon je in twee variëteiten kopen: bloedworst en leverworst Na de Eerste Wereldoorlog verdween de eenheidsworst uit de schappen van de slagerij, maar niet uit het Nederlands.

Deze eenheidsworst zal ook door de slagers in Zwolle zijn verkocht.

Haverkort

Eén van de oudste Zwolse slagerijen, die nog bestaat is ongetwijfeld slagerij Haverkort aan het begin van de Assendorperstraat. De historie van deze slagerij gaat terug tot 10 januari 1931 als opa Herman Haverkort aan de Assendorperstraat een slagerij begint.

Inmiddels staat de derde generatie Haverkort hier aan het roer.

Met een rijke geschiedenis in Zwolle blijft slagerij Haverkort gaan voor betaalbare hoge kwaliteit, focus op dierenwelzijn en eerlijk vlees met een goede herkomst. Eigenaar Herman Haverkort jr heeft zich onlangs aangesloten bij de organisaties Beef Best, Pork Best en Scharrel Hoen. Boeren, die aan deze organisaties leveren moeten aan strenge voorwaarden voldoen. De aangesloten boeren moeten op dezelfde manier werken. Dat levert een betrouwbare en meer constante kwaliteit op, vaak tegen wat lagere prijs.

 

Paalman

Een andere slagerij, die veel oudere Zwollenaren zich zullen herinneren is slagerij Paalman aan de Sassenstraat. Deze is vooral bekend geworden door zijn slogan “lève de wörst van Paleman, want Paleman ef ter een leudtien an”. Met dit leudtien wordt een rond aluminium label met tekst bedoeld. Deze slogan werd destijds door veel Zwolse kinderen gezongen.

Er is echter ook een tijd geweest dat de tekst anders luidde. Aanleiding daarvoor was een botsing op de Diezerpoortenplas tussen de transportfiets van de bezorger van Paalman en de bakfiets van visboer Ras. Toen werd de tekst “Bi’j de worst van Paleman zit ter een luchien an”.